Helhedsplan Trustrup Regn- og spildevandshåndtering


Kommuneplan 2017I Kommuneplan 2017 er det opstillet som kommunalbestyrelsens mål, at udvikle Trustrup og Lyngby som en del af Bybånd Øst. Trustrup og Lyngby skal i sammenhæng med Grenaa fungere som dynamoer for den fortsatte udvikling af den østlige del af Norddjurs Kommune, herunder de mange landsbyer, der er i området.

Trustrup har cirka 840 indbyggere. Byen har en god beliggenhed i forhold til infrastrukturen, idet hovedvej 15 går igennem byen, og byen er stationsby langs den kommende letbane mellem Aarhus og Grenaa. Letbanen vurderes at kunne få stor betydning for Trustrups udviklingspotentiale, hvor der fremadrettet vil være afgange hver halve time. Trustrups attraktivitet som bosætningsby skærpes herved, hvorfor Norddjurs Kommune med kommuneplantillægget kan være på forkant med den forventede udvikling.

Kommuneplantillægget er første etape i forhold til et langsigtet mål om at udvikle Trustrup. Det er forvaltningens vurdering, at kommuneplantillægget skal følges op af en helhedsplan for byen for at sikre infrastrukturel-, miljømæssig-, social- og økonomisk bæredygtighed. Ved gennemførelsen af en overordnet helhedsplan kan Trustrup udvikles med bæredygtige boligområder, hvor der gives mulighed for alternative byggematerialer, boformer, energiforsyningsformer, LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand) med videre. Etableringen af nye boligområder nord for Trustrup, bør således fra starten være tænkt sammen med den eksisterende bystruktur.
 


Regn- og spildevandshåndtering:


Det fremgår af spildevandsplanen, at større dele af Trustrup skal separatkloakeres, hvilket betyder, at regn- og spildevand skal adskilles. Projektet har oprindeligt været programsat til 2020 – 2021. Dette vil blive fremrykket, så det opstartes i 2019. På nuværende tidspunkt er AquaDjurs i gang med de forberedende opgaver i form af fuld TV-inspektion af hele kloakledningsnettet i Trustrup. På baggrund af data fra TVinspektionen vil vi se om det er muligt, at lave et projekt, med fokus på at lave alternative løsninger i forhold til håndtering af regnvandet, så vi ikke bare gør, som man plejer. Det er også vigtigt at de nye områder nord for Trustrup tænkes ind i projektet. Hvis vi skal lave den optimale løsning med rekreative områder, er det afgørende, at lokalbefolkningen vil være med.
I den forbindelse vil AquaDjurs gerne opfordre til, at borgere indsender opklarende information, billeder og evt. de regnvandsfilm, de måtte ligge inde med frahændelser, hvor der har været problemer med overfladevand. Der kan eksempelvis også laves fondsansøgninger til medfinansiering ol. for at rejse kapital til etablering af de ønsker, der måtte være.

Der vil på et senere tidspunkt blive indkaldt til et borgermøde, hvor ideer og videre tiltag vil blive drøftet.

Har du brug for at kontakte AquaDjurs kan dette ske på:
Mail: khe@aquadjurs.dk
Tlf.: 2488 9728, Projektleder Klaus Helweg
Indlæg: Projektleder Klaus Helweg, Aqua Djurs
14. marts 2018/ L. Knold